Asbreuk in het aandrijfwerk

Op donderdagmiddag, 14 u 30, belt de productiechef van een kippenslachterij naar Vinck bvba met de melding dat zich een zware panne heeft voorgedaan waardoor een groot deel van de productie is stilgevallen.

Een uur later is onze technicus al ter plekke en stelt hij vast dat een aandrijfas is gebroken. Hij demonteert het drijfwerk en neemt het gebroken stuk mee naar het atelier van Vinck bvba. Samen met de productingenieur beslist de monteur dat een nieuwe as moet worden gedraaid en gefreesd. Donderdagmiddag kan de nieuwe as al worden afgewerkt met kwalitatief hoogstaande lagers en riemen uit het All-In Parts magazijn van Vinck bvba.

Donderdagavond, 17 u 30, wordt de nieuwe as gemonteerd en start de technicus samen met de productiechef van de kippenslachterij de machine weer op. Net voor hij weer weggaat, geeft de technicus nog mee dat de panne wellicht werd veroorzaakt door de mindere goede kwaliteit van de oorspronkelijke lagers. Omdat die nu zijn vervangen door betere exemplaren, is de kans klein dat het probleem zich opnieuw zal voordoen.